Čalúnenie nábytku - Konštrukcie

Knihy pre čalúnnikov a nábytkárov | Autor: doc. Ing. Vojtěch Navrátil CSc.

Konštrukcie

Vo vydavateľstve Matcentrum vyšla v r. 1996 prvá časť trilógie autora Vojtěcha Navrátila s názvom „Čalúnenie nábytku Materiály“. Bola to prvá kniha o súčasnom čalúnení nábytku

čalúnenie nábytku konštrukcie

písaná slovensky a vydaná na Slovensku (tlačiareň NIKARA Krupina).

Zámerom autora bolo vydať trilógiu kníh písaných originálne po slovensky, aj keď je autor pôvodom rodák z Českej republiky. Od roku 1975 pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene ako aktívny pedagogicko-výskumný pracovník v oblasti technológie výroby nábytku, a to najmä čalúneného.

V súčasnosti vyšlo niekoľko odborných kníh na Slovensku, ale všetky sú preklady českých alebo anglických originálov. V Česku vyšla v roku 2006 od autorov H. Prokopová – V. Štork kniha s názvom Čalouněný nábytek, v ktorej sa dozviete najmä o sedení v novom čalúnenom nábytku a v roku 2008 vydali autorky V. Pidrová – H. Prokopová knihu o zariaďovaní spálne s názvom Ložnice. V angličtine je to napríklad kniha James, D. (1990). Upholstery, A Complete Course. Guild of Master Craftsmen. ISBN 0-946819-19-X, ďalej Gill (2001). Upholstery Conservation. ISBN 0750645067 alebo Various Authors (1995). 500 Chairs.

Druhá kniha autora V. Navrátila je venovaná v prvej kapitole konštrukcii čalúnenia, v druhej kapitole konštrukcii čalúnenia sedacieho nábytku, tretia kapitola pojednáva o konštrukcii čalúnenia lôžkového nábytku a záverečná štvrtá kapitola je venovaná konštrukcii čalúnenia iných interiérových výrobkov.

Tak ako prvá kniha odbornej trilógie autora V. Navrátila aj táto je venovaná tvorivým pracovníkom vo výrobe čalúneného nábytku. Je použiteľná ako pomôcka pre študentov stredných a vysokých škôl a dáva prehľad o konštrukcii čalúneného nábytku, ktorý nie je taký jednoduchý ako sa vidí širokej laickej verejnosti. Okrem teoretických častí sú uvedené aj jednoduché praktické príklady na výpočet čalúnnickej konštrukcie.

Týmto vyjadrujeme úprimnú vďaku za podnetné a praktické pripomienky recenzentom Ing. Františkovi Forgácsovi a Ing. Martinovi Boldišovi, PhD. ako aj manželke Erike a ďalším obetavým spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na tvorbe tejto knihy.

Objednať knihy »

Obsah:

  I. Konštrukcia čalúnenie

 1. Všeobecne o konštrukcii čalúnenia
  Všeobecne platné zásady pre konštrukciu čalúnenia
  Zásady pre stanovenie počiatočnej mäkkosti PM a celkovej deformácie CD
  Zdravotno-hygienické poznatky o ľudskom tele
  Teória odpočinku a spánku
 2. Konštrukcia čalúnenia klasická
 3. Konštrukcia čalúnenia súčasná
  Konštrukcia čalúnenia sedacieho nábytku
  Konštrukcia čalúnenia lôžkového nábytku

  II. Konštrukcia čalúnenia sedacieho nábytku

  (Charakteristika a kategorizácia sedacieho čalúneného nábytku)
 1. Čalúnenie sedadiel
  Čalúnenie sedadiel pripevnených ku kostre
  Čalúnenie sedadiel ako voľný vankúš
 2. Čalúnenie operadie
 3. Čalúnenie podpierok rúk
 4. Čalúnenie opierky hlavy
 5. Čalúnenie podpierky nôh
 6. Čalúnenie vankúšov – voľné vankúše

  III. Konštrukcia čalúnenia lôžkového nábytku

  (Kategorizácia lôžkového nábytku)
 1. Charakteristika lôžkového nábytku
  Funkčné rozmery a požiadavky
  Postele
  Ležadlá
  Lôžkové pohovky
 2. Čalúnenie kostry lôžkového čalúneného nábytku
  Spôsoby vytvorenia ležadlovej plochy
  Rošty – roštové systémy
  Čalúnenie čiel a postranníc lôžkového nábytku
 3. Čalúnenie ležadlovej plochy
  Funkčné rozmery a požiadavky na matrac
  Konštrukcia matraca
 4. Čalúnenie pomocných prvkov lôžkového nábytku (podhlavník, vankúšiky)

  IV. Konštrukcia čalúnenia iných interiérových výrobkov

  (Kategorizácia iných čalúnených interiérových výrobkov)
 1. Čalúnenie dverí
  Čalúnenie dverí klasické
  Čalúnenie dverí moderné
 2. Čalúnenie stien a stropu
 3. Čalúnenie kúpeľňového nábytku

Čalúnenie nábytku na sociálnych sieťach:

pinterest facebook blog +