Čalúnenie nábytku - Technológie

Najnovšia knižná publikácia v odbore: Čalúnnictvo / doc. Ing. Vojtěch Navrátil CSc.

Technológie a Technika

Tretím dielom je kniha „Čalúnenie nábytku Technológie a technika“. Po čalúnnických materiáloch a čalúnnických konštrukciách, o ktorých sa pojednáva v prvej a druhej časti

čalúnenie nábytku technológie

trilógie, sú v tejto tretej časti v stručnosti popísané základné čalúnnické technológie, ručné náradie a strojová technika. Na záver je niekoľko zmienok o oprave čalúneného nábytku.

Táto časť knihy je najbohatšie ilustrovaná, a to kvôli lepšiemu pochopeniu nielen technológie, ale aj lepšej predstavivosti o používaných nástrojoch a strojoch pri výrobe čalúnených výrobkov, resp. pri oprave čalúnenia.

Je rozdelená do troch hlavných kapitol: prvá je venovaná technológiám v čalúnnictve, druhá technike, nástrojom a prístrojom pri zhotovovaní čalúnenia a tretia oprave čalúnenia.

Podobne ako predchádzajúce časti, tak aj táto je určená tvorivým pracovníkom zaoberajúcich sa výrobou čalúneného nábytku. Je použiteľná ako pomôcka pre študentov stredných aj vysokých škôl i pre širokú laickú verejnosť a dáva prehľad o používaných čalúnnických technológiách a technike.

Trilógiu môžete získať ako súborné dielo troch kníh, ktoré si môžete objednať priamo na tomto webe na stránke objednávka.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí sa priamo či nepriamo podieľali na tvorbe tejto knihy.

Čo získate ? Knihy Čalúnenie nábytku ponúkajú najrozsiahlejšie a najnovšie poznatky v tomto odbore. Po prečítaní získate podrobné znalosti z odboru čalúnenie nábytku, aby ste mohli rozvinúť náležité zručnosti vedúce k oprave čalúnenia svojpomocne. Staňte sa zdatným čalúnnikom, kúpte si knihy za akciovú cenu ešte dnes!

Objednať knihy »

Obsah:

  I. Technológie v čalúnnictve

  (Technologické procesy – základná charakteristika)
 1. Technologické procesy triedy „Delenie materiálov“
  Strihanie
  Vysekávanie
  Krájanie
  Lúpanie
  Pílenie
  Trhanie
  Koncentrované energie
 2. Technologické procesy triedy „Spájanie materiálov a dielov“
  Vrstvenie a následná fixácia
  Šitie
  Spájané materiály
  Spájacie materiály
  Klincovanie, sponkovanie
  Lepenie v čalúnnictve
  Zváranie
  Zváranie horúcim vzduchom
  Zváranie vedeným teplom
  Zváranie vf ohrevom
  Zváranie ultrazvukom
  Ostatné spájanie
  Prechodné spájanie
  Spájanie inými spôsobmi
 3. Technologické procesy triedy „Tvarovanie dielov“
  Konštrukčné opracovanie dielov
  Tvarové opracovanie dielov
  Povrchová úprava čalúnených dielov a výrobkov
 4. Technologicko-organizačné procesy triedy „Premiestňovanie“
  Vrstvenie
  Ukladanie
  Viazanie
  Poťahovanie

  II. Technika, nástroje a prístroje pri výrobe čalúnenia

  (Klasifikácia strojov, nástrojov a prístrojov pri čalúnení)
 1. Nástroje a pomôcky
  Nástroje a pomôcky pre delenie čalúnnických materiálov
  Nástroje a pomôcky pre spájanie čalúnnických materiálov a dielov
  Nástroje a pomôcky pre tvarovanie čalúnnických materiálov a dielov
 2. Stroje a zariadenia
  Stroje a zariadenia pre delenie čalúnnických materiálov
  Stroje a zariadenia pre spájanie čalúnnických materiálov a dielov
  Stroje a zariadenia pre tvarovanie čalúnnických materiálov a dielov

Čalúnenie nábytku na sociálnych sieťach:

pinterest facebook blog +