Učebnice pre stredné a vysoké školy, odbor čalúnnictvo / doc. Ing. Vojtěch Navrátil CSc.

Materiály

Čalúnený nábytok v súčasnosti patrí medzi najžiadanejšie výrobkové skupiny nábytku: 1. kuchyne (27%), 2. čalúnený nábytok (22%), 3. sedací nábytok (15%).

Čalúnenie nábytku materiály

Za posledných 50 rokov zaznamenal vývoj čalúnenia nábytku podstatný krok dopredu. Svedčí o tom porovnanie odborných kníh z r. 1960 (Naumann), 1964 (Doček), 1968 (Iliescu), 1970 (Budín), 1987 (Drápela) a ďalších.

V súčasnosti vyšlo niekoľko odborných kníh aj na Slovensku, ktoré sú prekladom českých alebo anglických originálov. V Česku vyšla v r. 2006 kniha s názvom Čalouněný nábytek od autorov H. Prokopová, V. Štork

Ich publikácia pojednáva o sedení v novom čalúnenom nábytku. V r. 2008 vydali autorky V. Pidrová, H. Prokopová knihu s názvom Ložnice o zariaďovaní spálne.

V angličtine vyšli viaceré knihy, napríklad D. James (1990) Upholstery, A Complete Course Guild of Master Craftsmen, Kate Gill (2001) s názvom Textile and Upholstery Conservation Services, alebo od skupiny autorov (1995) kniha s názvom 500 Chairs.

Trilógia Čalúnenie nábytku (2015) pojednáva a aktualizuje poznatky z oblastí čalúnnicke materiály, konštrukcie, technológia, technika. Knihy vznikli na podnet odbornej verejnosti, ako učebnice pre stredné a vysoké školy.

Prvá zo spomínanej série kníh V. Navrátila nesie názov Čalúnenie nábytku - Materiály. Jedná sa o doplnené vydanie knihy, ktorá vyšla prvýkrát v roku 1996.

Kniha Materiály je rozdelená na dve časti:

1, Historický vývoj čalúneného nábytku kde sú vysvetlené najpodstatnejšie etapy vývoja

čalúneného nábytku, špeciálne tie, ktoré mali významný vplyv na európsky vývoj čalúnenia nábytku.

2, Materiály používané v čalúnnickej výrobe, táto časť knihy klasifikuje a charakterizuje čalúnnické materiály z pohľadu ich použitia pri tvorbe nového čalúneného nábytku, ale aj opravy starého čalúnenia, či reštaurovanie historického čalúneného nábytku.

Knihy Čalúnenie nábytku sú určené tvorcom, študentom a pracovníkom zaoberajúcim sa výrobou a opravou čalúneného nábytku. Kniha Materiály je použiteľná ako pomôcka pre študentov stredných aj vysokých škôl, zároveň poskytuje prehľad o čalúnnických materiáloch aj širokej laickej verejnosti. Kniha je pre lepšiu názornosť doplnená o množstvo obrázkov. Ku knižnej kolekcii Čalúnenie nábytku pribudne aj video s ukážkami pracovných postupov.

Objednať knihy »

Obsah:

  I. Historický vývoj čalúneného nábytku

 1. Základné delenie slohového čalúneného nábytku
  Delenie podľa klasickej periodizácie
  Starovek
  Stredovek
  Novovek
  Špecifické národnostné a časové delenie
  Vplyvy národnostné a štátne
 2. Charakteristika slohov a vývoj čalúneného nábytku
  Pravek
  Starovek
  Egypt
  Mezopotámia
  Grécko
  Rím
  Stredovek
  Doba predrománska
  Románsky sloh
  Gotický sloh
  Novovek
  Raný novovek
  Súčasný novovek

  II. Materiály používané v čalúnnickej výrobe

  (Klasifikácia materiálov používaných v čalúnnictve)
 1. Nosný podklad
  Nosná konštrukcia - kostra
  Drevené kostry
  Kostry z plastov
  Kovové kostry, podnože a prvky
  Kombinované kostry
  Nosný materiál
  Nepružné materiály a prvky
  Pružné materiály a prvky
  Pravek
 2. Tvarovací a kypriaci materiál
  Prírodné materiály
  Rastlinný pôvod
  Živočíšny pôvod
  Syntetické materiály
 3. Poťahový materiál
  Nábytkové poťahové textílie
  Preševy poťahových textílií s rúnom a pomocnou textíliou
  Nanotextílie
  Netextilné poťahové materiály
  Usne
  Syntetické usne
  Kožušiny
  Ekokože, biokože
 4. Izolačné (separačné) materiály
  Jutové textílie
  Technické textílie
  Sieťoviny
 5. Pomocné materiály a prvky
  Ozdobné prvky
  Stuhárske
  Nitiarske
  Plastikárske
  Kovové
  Montážne materiály
  Lepidlá
  Prešívacie a šijacie materiály
  Fixačné a spojovacie materiály
  Montážne prvky
  Baliace materiály

Čalúnenie nábytku na sociálnych sieťach:

pinterest facebook blog +